Nghị định hướng dẫn luật thương mại mới nhất

0
276

Nhằm giúp các bạn thuận lợi hơn trong việc nghiên cứu, học tập môn Luật Thương mại, chúng tôi đã cập nhật và tổng hợp nghị định hướng dẫn luật thương mại mới nhất hiện hành, được phân loại theo từng chủ đề. Dưới đây là toàn bộ văn bản còn hiệu lực mình cập nhập được tính đến thời điểm hiện tại các bạn cùng theo dõi nhé.

Nghị định hướng dẫn luật thương mại mới nhất

nghị định hướng dẫn luật thương mại
Luật thương mại hiện hành

Dưới đây là một số nghị định luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy định chung

 • Luật Thương mại 2005
 • Quyết định 27/2007/QĐ-TTG đã phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020.
 • Nghị định 39/2007/NĐ-CP về việc cá nhân hoạt động thương mại thường xuyên, độc lập, không phải đăng ký kinh doanh.

Quy định về TMĐT:

 • Luật Giao dịch điện tử 2005
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về vấn đề thương mại điện tử
 • Thông tư 47/2014/TT-BCT về vấn đề quản lý website thương mại điện tử

Quy định về nhãn hàng hóa:

 • Theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá
 • Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành pháp luật theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá.
 • Thông tư 14/2007/TT-BKHCN để bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành pháp luật theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá.
 • Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định về việc phân loại và ghi nhãn hóa chất.
 • Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT hướng dẫn việc in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, ghi nhãn dán.
 • Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Quy định về vấn đề sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe gắn máy, xe đạp máy, xe mô tô.
 • Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với phụ gia thực phẩm, thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
 • Thông tư 21/2014/TT-BKHCN về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn.
 • Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thi hành quy định về quản lý thuốc thú y.

Quy định về xuất xứ hàng hóa:

 • Theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP văn bản hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
 • Thông tư 07/2006/TT-BTM hướng dẫn một số thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về vấn đề xuất xứ hàng hóa.
 • Với thông tư 08/2006/TT-BTM hướng dẫn về cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết tại Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
 • Thông tư 10/2006/TT-BTM sửa đổi cho Thông tư 08/2006/TT-BTM. Nội dung thông tư hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết tại Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
 • Quyết định 18/2007/QĐ-BTM quy định về Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.
 • Quyết định 13/2007/QĐ-BCT về các Quy tắc xuất xứ và Thủ tục thực hiện Quy tắc xuất xứ cho Bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia.
 • Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
 • Thông tư 01/2013/TT-BCT đã sửa đổi quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

Quy định về hàng hóa, hạn chế kinh doanh, dịch vụ cấm kinh doanh có điều kiện:

 • Nghị định 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về các vấn đề hàng hóa, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, dịch vụ cấm kinh doanh.
 • Nghị định 43/2009/NĐ-CP văn bản sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hàng hóa, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, dịch vụ cấm kinh doanh.
 • Nghị định 140/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và nghị định giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic.

Quy định về xúc tiến thương mại, nhượng quyền thương mại:

 • Nghị định 37/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về vấn đề hoạt động xúc tiến thương mại.
 • Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn về vấn đề khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại NĐ 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 • Nghị định 68/2009/NĐ-CP ban hành nhằm sửa đổi Khoản 7 Điều 4 Nghị định 37/2006/NĐ-CP nhằm Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
 • Nghị định 35/2006/NĐ-CP ban hành hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Nghị định 120/2011/NĐ-CP ban hành nhằm sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 35/2006/NĐ-CP.
 • Thông tư 09/2006/TT-BTM ban hành hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Quy định về hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa:

 • Nghị định 158/2006/NĐ-CP được ban hành nhằm hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.
 • Nghị định 120/2011/NĐ-CP ban hành nhằm sửa đổi các thủ tục hành chính tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP.
 • Thông tư 03/2009/TT-BCT ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập, hồ sơ và quy định chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về các hoạt động buôn bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.
 • Thông tư 06/2015/TT-BCT ban hành nhằm sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa và hóa chất.

Quy định về các hoạt động thương mại của nước ngoài tại Việt Nam:

 • Nghị định 23/2007/NĐ-CP ban hành hướng dẫn Luật Thương mại về các hoạt động liên quan trực tiếp đến giao dịch mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động mua bán hàng hoá.
 • Thông tư 34/2013/TT-BCT ban hành nhằm công bố lộ trình thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến vấn đề mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP ban hành nhằm quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu nhằm thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 20/08/2016 và Văn phòng đại diện.
 • Nghị định 100/2011/NĐ-CP quy định việc thành lập và các hoạt động của các văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 06/2012/TT-BCT ban hành nhằm hướng dẫn trình tự, quy trình thủ tục cấp giấy phép thành lập và các hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 187/2012/TT-BTC ban hành việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến TM nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định hướng dẫn luật thương mại về Quy định hoạt động XNK, mua bán hàng hóa quốc tế:

 • Quyết định 41/2007/QĐ-BYT quy định danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam. Các sản phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Thông tư 37/2013/TT-BCT quy định về vấn đề nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà
 • Thông tư 04/2014/TT-BCT ban hành nhằm hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP Luật Thương mại về các hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
 • Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ban hành nhằm hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện
 • Thông tư 16/2015/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về vấn đề xuất, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về các thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
 • Thông tư 31/2015/TT-BTTTT hướng dẫn một số quy định của Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.
 • Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định về chế độ hóa đơn và chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.
 • Thông tư 12/2016/TT-BYT về danh mục chế phẩm diệt côn trùng, hóa chất, diệt khuẩn khi sử dụng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
nghị định hướng dẫn luật thương mại
Quy định hoạt động xuất nhập khẩu

Lời kết 

Trên đây là danh mục luật và một số văn bản về Nghị định hướng dẫn luật thương mại để các bạn tham khảo. Các bạn có thể tra cứu nội dung chi tiết của từng văn bản hoặc tra cứu mở rộng thêm những văn bản khác tại: Cổng thông tin Quốc gia tra cứu miễn phí văn bản pháp luật và thủ tục hành chính.

 

 

 

 

 

 

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here