Chính sách bảo mật của Guantanamo City

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website Guantanamocity.org. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật tuyệt đối những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỘC GIẢ

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỘC GIẢ

Cung cấp các thông tin hữu ích, sử dụng thông tin cá nhân của độc giả nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về độc giả và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website Guantanamocity.org sử dụng thông tin của độc giả cung cấp để:

  • Cung cấp các thông tin hữu ích đến độc giả;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa độc giả và guantanamocity.org ;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của độc giả hoặc các hoạt động giả mạo độc giả;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với độc giả;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của độc giả
  • Trong trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn cụ thể (phụ thuộc vào sự tồn tại của website hoặc công ty) ngoại trừ trường hợp độc giả gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Độc giả đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị.
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website Guantanamocity.org
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của độc giả trên website Guantanamocity.org được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên website Guantanamocity.org.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi độc giả chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Độc giả trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của độc giả khi không có sự đồng ý của độc giả ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu cá nhân của Độc giả, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho độc giả được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của độc giả bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của  Guantanamocity.org.